Onze activiteiten

Stichting Ons Utrecht is gevestigd in de prachtige wijk Overvecht.  De stichting is met het idee ontstaan dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de dag-structuur van zowel ouderen als jongeren. In de corona periode hebben met name de kwetsbare ouderen hier enorm last van gehad.  In dit circulair paviljoen, waar o.a. stichting Ons Utrecht is gevestigd, zullen diverse activiteiten en programma’s georganiseerd worden voor zowel de bovenstaande doelgroepen als de rest van de community. Stichting Ons Utrecht is ervan overtuigd dat eenieder een maatschappelijke bijdrage kan leveren aan de samenleving, want immers dan maken wij echt verschil.

Sociaal

Wij hebben een ruim aanbod aan sociale activiteiten. De sociale activiteiten zijn gericht op ontspanning. Hierbij kunt u denken aan koffie drinken, spelletjes spelen, filmavonden etc.

Creatief

Dagbesteding waar je aan de slag gaat met jouw creativiteit en talent. Wij bieden een gevarieerd aanbod van o.a. schilderen, knutselen, handwerken, muziek etc.

Educatief

Samen met de cliënten ondernemen we ook educatieve activiteiten zoals geheugentrainers, krant lezen, nieuws volgen etc.

Culinair

De culinaire activiteiten staan garant voor een leuk én vooral lekker bezigheid. Wat denkt u van een dagje pizza bakken in de keuken van Panino Fresco. Loopt het water al in uw mond?

Buitenleven

Het buitenleven biedt allerlei mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding. Onder begeleiding kunt u kiezen voor diverse activiteiten zoals tuinieren, een potje jeu de boules, wandelen etc.

Vergoedingen

WMO

De gemeente is vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktisch en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Dagbesteding maakt hier onderdeel van uit. Om deel te kunnen nemen aan onze dagbesteding heeft neemt u contact op met het buurtteam voor een zogeheten keukentafelgesprek. De consulent bepaalt aan de hand van het gesprek en uw situatie voor welke hulp u in aanmerking komt en voor hoeveel dagdelen en geeft op basis hiervan de indicatie af.

CIZ

Mensen die al een indicatie hebben voor zorg vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) krijgen dagbesteding via de WLZ. Het is belangrijk dat u over een zorgprofiel beschikt met daarin begeleiding. Het zorgkantoor kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor dagbesteding in uw situatie.

CAK

Iedereen betaalt een eigen bijdrage voor zorg aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is, dit is afhankelijk van uw specifieke situatie en inkomen. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen

NB. Medische handelingen zijn, in overleg, in beperkte mate mogelijk. Wij zullen per individu bekijken in hoeverre onze stichting kan voldoen aan de wensen/behoeften van de aanvrager(s)