Dagbesteding

Onze dagbestedingsprogramma’s zijn ontworpen om een verrijkende en ondersteunende omgeving te bieden voor kwetsbare jongeren en ouderen. We streven ernaar om een inclusieve en flexibele aanpak te hanteren, rekening houdend met de unieke behoeften van beide doelgroepen. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen voor onze programma’s

Sociaal

Bouw waardevolle relaties op in een ondersteunende gemeenschap, waar sociaal contact en interactie worden aangemoedigd.

Creatief

Ontwikkel artistieke vaardigheden en expressie door deel te nemen aan creatieve projecten en activiteiten.

Educatief

Stimuleer de geest met educatieve activiteiten die zowel leerzaam als inspirerend zijn, geschikt voor alle leeftijden.

Samen Koken

Versterk sociale banden door samen te koken en te genieten van heerlijke maaltijden, waar gezelligheid voorop staat.

Buitenleven

Geniet van de natuur en frisse lucht, waar buitenactiviteiten de gezondheid en het welzijn stimuleren.

Vergoedingen

WMO

De gemeente heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om mensen die praktische en sociale hulp in het dagelijks leven nodig hebben te begeleiden, waarbij dagbesteding is inbegrepen. Als u wilt deelnemen aan onze dagbesteding, kunt u contact opnemen met het buurtteam voor een keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de consulent, op basis van uw situatie, welke hulp u nodig heeft, voor hoeveel dagdelen, en geeft vervolgens een indicatie.

CIZ

Mensen met een bestaande indicatie voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgen hun dagbesteding via deze wet. Voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden voor dagbesteding in uw situatie, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.

CAK

Iedereen betaalt een eigen bijdrage voor zorg aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is, dit is afhankelijk van uw specifieke situatie en inkomen. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen