Over Ons

Doel

Wij zijn een team van professionals die samen voor het verschil staan.

Stichting ons Utrecht biedt individuele begeleiding en dagbesteding aan jongeren met psychische kwetsbaarheid die dreigen uit te vallen in de maatschappij of aan ouderen die verminderd zelfredzaam zijn door lichamelijke en of psychische beperkingen. Ons ideaalbeeld is een samenleving waarin kwetsbare burgers meer regie krijgen over hun leven,  waarin mensen zich kunnen ontplooien en mee kunnen doen in onze samenleving. Het is hierbij van belang dat we naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en een vangnet organiseren voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Missie

Stichting ons Utrecht biedt zorg en welzijn aan met als doel de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. We onderscheiden onze zorgverlening door een innovatief zorgaanbod aan te bieden waarbij onze cliënten centraal staan. Ons ideaal is een inclusieve samenleving, de individuele kenmerken, cultuur en achtergrond van onze cliënten wordt gerespecteerd en omarmd.

Het werken aan kwaliteit van leven betekend dat we onze cliënten hun talenten/mogelijkheden laten ontdekken en ontplooien om zo een goed bestaan te leiden waarin de dag betekenisvol wordt ingevuld. Begrippen als zelfredzaamheid, eigen regie, empowerment staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraag gestuurde en op maat gesneden zorg waarbij op een passievolle en laagdrempelige wijze wordt ingespeeld op de mogelijkheden, wensen en behoeftes van de cliënt.

Samen met ketenpartners, vrijwilligers en mantelzorgers geven wij invulling aan het dagelijks leven van onze cliënten. De lijnen zijn kort, zodat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat we de cliënten op de juiste plek krijgen met de juiste zorg die hij/zij nodig heeft. Deze samenwerking kan leiden tot efficiëntere en betaalbare zorg en een betere kwaliteit van zorg.

Stichting ons Utrecht heeft ten visie om mensen binnen hun eigen mogelijkheden zoveel mogelijk het leven te leiden zoals ze dat gewend zijn en zelf willen. Dit betekend meegaan met de veranderde zorgvraag waarbij eigen regie het uitgangspunt is. 

We stimuleren onze cliënten om zoveel mogelijk de regie te nemen in het leven, te leren en te werken.  Wij kijken verder dan de beperkingen van onze cliënten, we benaderen onze cliënten vanuit een holistisch perspectief. Samen met onze cliënten en diens netwerk wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft en naar hetgeen wat iemand nog kan, de zorg wordt afgestemd op hun wensen en behoeften.  De zorg- en ondersteuning is op maat, ongeacht welke situatie iemand zich ook bevindt. 

Wij benaderen onze cliënten respectvol, professioneel en vanuit een dynamische mensvisie. Wij geloven dat iedere individu de potentie heeft om te groeien ondanks zijn of haar beperkingen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling en autonomie van onze cliënten, door hen een vertrouwde omgeving te bieden waar zijn ondersteund en begeleid worden in het versterken van hun zelfredzaamheid en empowerment. Samen met het netwerk zorgen we voor persoonlijke betrokkenheid en vrijheid binnen de kaders die de client zelf bepaald. Onze zorg is gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. U krijgt hulp en begeleiding van een kleinschalig team die weet wat u nodig heeft.

Visie

De Doelgroep

Stichting ons Utrecht richt zich op de volgende doelgroepen

1.
Jeugdigen en (jong)volwassenen met al dan niet (licht) verstandelijke beperkingen.
2.
Jeugdigen en (jong)volwassenen met een psychisch en / of sociale problemen.
3.
Kwetsbare ouderen.

Medische handelingen zijn, in overleg, in beperkte mate mogelijk. Wij zullen per individu bekijken in hoeverre onze stichting kan voldoen aan de wensen/behoeften van de aanvrager(s).

onze samenwerkingen