Over Ons

Doel

Ons ideaalbeeld is een samenleving waarin kwetsbare burgers meer regie krijgen over hun leven en zich verder kunnen ontplooien om mee te kunnen participeren in de samenleving. Dit betekent dat we naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en een vangnet organiseren voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Missie

Stichting ons Utrecht heeft ten visie om mensen binnen hun eigen mogelijkheden zoveel mogelijk het leven te laten leiden zoals ze dat gewend zijn. Dit betekent dat wij anticiperen op de veranderde zorgvraag waarbij eigen regie hoog in het vaandel staat.

 

Ons uitgangspunt is om ervoor te zorgen dat onze cliënten de regie m.b.t de vier levensdomeinen zoveel mogelijk behouden. Wij kijken verder dan de beperkingen van onze cliënten, we benaderen onze cliënten vanuit een holistisch perspectief. Samen met onze cliënten en diens netwerk wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft en naar hetgeen wat iemand nog kan, de zorg wordt afgestemd op hun wensen en behoeften.  De zorg- en ondersteuning is op maat, ongeacht welke situatie iemand zich ook bevindt.

 

Ons team benaderd onze cliënten respectvol, professioneel en vanuit een dynamische mensvisie. Wij geloven dat iedere individu de potentie heeft om te groeien, ondanks zijn of haar beperkingen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling en autonomie van onze cliënten. Door hen een vertrouwde omgeving te bieden waarin zij ondersteund en begeleid worden in het versterken van hun zelfredzaamheid en empowerment. Samen met het netwerk zorgen we voor persoonlijke betrokkenheid en vrijheid binnen de kaders die de client zelf bepaald. Onze zorg is gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Stichting ons Utrecht biedt zorg en welzijn aan met als doel de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. We onderscheiden onze zorgverlening door een innovatief zorgaanbod aan te bieden waarbij onze cliënten centraal staan. Ons ideaal is een inclusieve samenleving, waarbij de individuele kenmerken, cultuur en achtergrond van onze cliënten worden gerespecteerd en omarmd.

 

Het werken aan kwaliteit van leven betekend dat wij onze cliënten hun talenten laten ontdekken om zo een goed bestaan te leiden waarin de dag zinvol wordt ingevuld. Begrippen als zelfredzaamheid, eigen regie, empowerment staan hierbij centraal. Dit vraagt om vraag gestuurde benadering waarbij op een passievolle en laagdrempelige wijze wordt ingespeeld op de mogelijkheden, wensen en behoeftes van onze cliënten.

 

Samen met ketenpartners, vrijwilligers en mantelzorgers geven wij invulling aan het dagelijks leven van onze cliënten. De lijnen zijn kort, zodat wij er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat ons team, de cliënten op de juiste plek krijgen met de juiste zorg die hij of zij nodig heeft. Deze samenwerking leidt indirect tot efficiëntere, kwalitatieve en betaalbare zorg.

We stimuleren onze cliënten om zoveel mogelijk de regie te nemen in het leven, te leren en te werken.  Wij kijken verder dan de beperkingen van onze cliënten, we benaderen onze cliënten vanuit een holistisch perspectief. Samen met onze cliënten en diens netwerk wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft en naar hetgeen wat iemand nog kan, de zorg wordt afgestemd op hun wensen en behoeften.  De zorg- en ondersteuning is op maat, ongeacht welke situatie iemand zich ook bevindt. 

Wij benaderen onze cliënten respectvol, professioneel en vanuit een dynamische mensvisie. Wij geloven dat iedere individu de potentie heeft om te groeien ondanks zijn of haar beperkingen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling en autonomie van onze cliënten, door hen een vertrouwde omgeving te bieden waar zijn ondersteund en begeleid worden in het versterken van hun zelfredzaamheid en empowerment. Samen met het netwerk zorgen we voor persoonlijke betrokkenheid en vrijheid binnen de kaders die de client zelf bepaald. Onze zorg is gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. U krijgt hulp en begeleiding van een kleinschalig team die weet wat u nodig heeft.

Visie

Onze Doelgroep

Stichting ons Utrecht richt zich op de volgende doelgroep

1.
(Jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperkingen
2.
(Jong) volwassenen met een psychisch en sociaal probleem
3.
Ouderen met een lichamelijke beperking, wel mobiel zelfstandig

Medische handelingen zijn, in overleg, in beperkte mate mogelijk. Wij zullen per individu bekijken in hoeverre onze stichting kan voldoen aan de wensen/behoeften van de aanvrager(s).

onze samenwerkingen