Over Ons

Doel

Nauw betrokken bij het verwezenlijken van een inclusieve samenleving, biedt Stichting Ons Utrecht ondersteunende dagbesteding voor jongeren en ouderen. We streven ernaar om een veilige omgeving te creëren waar iedereen, ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond, zijn eigen regie kan voeren en talenten kan ontwikkelen. Door verbinding te stimuleren en samen te werken, willen we het leven van kwetsbare burgers verrijken, zodat zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Ons doel is een thuis te bieden waar eenieder zich kan ontplooien en volledig deel kan nemen aan onze inclusieve samenleving.”

Missie

Stichting Ons Utrecht zet zich in voor een leven binnen de eigen mogelijkheden en met behoud van eigen regie. Wij kijken verder dan beperkingen, benaderen cliënten holistisch, en stemmen zorg op maat af op hun wensen en behoeften. Ons team benadert cliënten met respect en een dynamische mensvisie, gelovend in groeipotentieel ondanks beperkingen. We investeren in ontwikkeling en autonomie binnen een vertrouwde omgeving, met persoonlijke betrokkenheid en vrijheid binnen door de cliënt bepaalde kaders. Onze zorg is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Visie