Klachten Regelement

IK BEN ONTEVREDEN, WAT NU?

Samen met onze collega’s zetten we ons in om onze cliënten een zo goed mogelijke begeleiding en ondersteuning te bieden. Toch kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is over onze inzet. Zo kan u of jij bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop iemand van ons met u of jou omgaat. Of waren er vooraf andere verwachtingen over ons zorgaanbod en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden u of jou aan daar niet mee rond te blijven lopen maar de klacht te melden. Hieronder informeren we u en jou graag over hoe dat kan. Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris.

Klachtopvang

U of jij meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Het is goed daarbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u of jij met het gesprek wilt bereiken;
  • eventueel kan iemand meegebracht worden ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang de onvrede niet weg genomen of wil jij of u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ):

klachten@cbkz.nl

CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris Stichting Ons Utrecht

Antwoordnummer 570

4200 WB  GORINCHEM

Tel. 0183-682829

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan ook meer vertellen over de klachtenprocedure en eventuele vervolgmogelijkheden. Het doel van de behandeling door de klachtenfunctionaris is om samen met de organisatie tot een oplossing te komen.

Klachtenbehandeling door een onafhankelijke klachtencommissie of geschillencommissie

Hoewel het onze voorkeur heeft dat de onvrede via klachtopvang of door inzet van de klachtenfunctionaris kan worden opgelost, kan een eventuele (vervolg)stap zijn om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie of bij de erkende geschilleninstantie waarbij ons stichting is aangesloten. Raadpleeg hiervoor onze klachtenfunctionaris.

Geheimhouding

Voor de klachtenfunctionaris en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandeling van de klacht geldt een geheimhoudingsplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door u of jou zelf ingeschakelde bijstand en advies voor eigen rekening komen.

Wil je meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Deze is op te vragen via  info@stichtingonsutrecht.nl o.v.v. Toesturen klachtenreglement of via de klachtenfunctionaris.  Hier zijn geen kosten aan verbonden.

CBKZ

Info@cbkz.nl